Aanbrengpremie

Ook jij hebt vast mensen in je netwerk waarvan je denkt dat ze bij WTS Detachering passen. Mensen die je tegenkomt bij een beroeps- of sportvereniging, op een feestje, maar ook familie, vrienden, ex-collega’s of klasgenoten. Mensen die passen bij WTS Detachering en met plezier en trots naar hun werk willen gaan. De wereld waarin WTS Detachering actief is, verandert snel. Mensen spelen hierin een sleutelrol. Zowel nu als in de toekomst hebben we talentvolle mensen nodig. Jij draagt hier aan bij door iemand uit jouw netwerk aan een baan bij WTS Detachering te helpen.

Check onderstaande link:
Samen werven aanbrengpremie