.NET ontwikkelaar

, ,
Vacature ID WTS1194
Dienstverband Deta-vast
Locatie Remote
Aantal uren per week 40
Salaris € 3.300,00 tot € 4.500,00

 

1 BENAMING
.NET ontwikkelaar

2 CONTEXT EN PLAATS IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan manager Business Development, Innovatie, Projecten, IT & Support.

3 DOEL VAN DE FUNCTIE
Ontwikkeling van desktopapplicaties, serverapplicaties, webapplicaties en software-integraties ten einde softwareoplossingen van opdrachtgevers en interne Groep optimaal te laten aansluiten bij andere softwaresystemen.

4 RESULTAATGEBIEDEN
Front-end development Begeleiden en coachen ontwikkelaars Werken volgens software standaarden Web-, desktopapplicaties en software integraties Realisatie van integraties en applicaties van software

5 ACTIVITEITEN
Het zorgdragen voor het opstellen van requirements, ureninschatting, ontwerp, ontwikkeling, testen en implementaties voor (bestaande) web- of desktop-applicaties en softwareintegraties. Het hiertoe realiseren van softwareontwikkeling en integraties voor demo doeleinden, backoffice systemen en business development in samenspraak met collega’s (pré-sales, applicatiespecialisten, ontwikkelaars). Het schrijven van kwalitatieve en toetsbare .NET codes conform de juiste software standaarden. Het beoordelen van bestaande codes en waar nodig herschrijven, debuggen en testen. Het documenteren van applicatiecodes, projectontwikkeling en procedures. Het zorgdragen voor de front-end ontwikkeling met HTML, CSS, Javascript ten behoeve van demoportalen, klantportalen e.d. Het analyseren, onderhouden en upgraden van systemen en (web)applicaties. Het begeleiden en coachen van ontwikkelaars binnen de organisatie. Overdracht van kennis van softwareontwikkeling. Het opvolgen en toepassen van de nieuwste en relevante ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling.

6 EISEN AAN DE FUNCTIE
HBO werk- en denkniveau 3 tot 5 jaar werkervaring als .net ontwikkelaar Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van software integraties/opdrachten
Kennis van Object-georiënteerd programmeren, .NET framework, API’s en Webservices Kennis van Agile, DevOps en Continuous Delivery
Kennis van Javascript, Angular,…
Kennis van tools voor versiecontrolesystemen zoals bv Bitbucket, GIT
Kennis van databases en databasebeheer zoals bv Microsoft SQL Server
Kennis van Azure platform is een pre
Kennis van Identity en standaarden als SAML en OAuth is een pre
Kennis of ervaring met Java of andere is een pre
Kennis of ervaring met UML is een pre
Functie in schaal 5: EUR 3300 tot EUR 4500 op basis van 40-urige werkweek

Organisatiegerelateerde competenties
Efficiënt:
We leren steeds beter hoofd- en detailzaken te scheiden en beter de prioriteiten te managen. We helpen elkaar daarbij, ook door elkaar in de rol te laten en focus te houden.

Onafhankelijk
Wij durven eigen creativiteit in te brengen, onze mening te geven en te ontvangen. Wij sturen op resultaat. Wij durven uitgangspunten te challengen en niet klakkeloos opdrachten aan te nemen.

Kwetsbaar
Wij zijn zelfreflectief, interpersoonlijk, geven opbouwde feedback. We werken positief samen met elkaar, luisteren oprecht en doen wat met elkaars feedback.

Strategisch
We moeten leren abstracter te denken, afstand te nemen van de operatie, kritischer boven het probleem uit te stijgen en issues structureel oplossen in plaats van branden te blussen.

Functiegerelateerde competenties
Conceptueel denken en probleemoplossend vermogen.
Succesvol in het herkennen en oplossen van problemen.
Het kunnen ontleden van een vraagstelling, verbanden kunnen leggen en logische conclusies kunnen trekken.

Accuratesse
Het gericht zijn op detailinformatie, en hiermee accuraat en effectief mee omgaan. Bewaking van de voortgang van gemaakte afspraken en zaken kunnen oppikken waar anderen overheen kijken. Zorgvuldig en netjes werken.

Flexibiliteit
Het zich gemakkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. Houdt het eindresultaat voor ogen.

Plannen en organiseren
Het efficiënt inzetten van mensen en middelen om doelen of afgesproken resultaten te behalen of plannen te realiseren.

Klantgerichtheid
Het inschatten van de behoeften van de klant en daarop effectief inspelen.

Voor deze opdracht kunnen wij geen gebruik maken van meerdere schakels in de keten. Aanbiedingen die worden verricht door bureaus kunnen in dit specifieke geval niet in behandeling worden genomen.