IT Architect

, ,

Vacature ID                         WTS1043

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Nijmegen

Aantal uren per week:      36 

Salaris:                                 €4600 – €5950             

Info opdrachtgever:

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dat geldt ook voor ICT in de zorg, het onderzoek en onderwijs. E-Health is ‘hot.’ Informatie Management wil voorop lopen in het realiseren van een effectieve en veilige ICT-omgeving voor zowel patiënt en collega’s. Daarnaast zullen wij ‘state of the art’ ICT oplossingen moeten leveren aan onderzoek en voor innovatie waarbij de grenzen en kaders nooit helemaal vaststaan. Zo willen wij, samen met betrokken en creatieve collega’s, écht een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Onze mensen weten wat er van ze wordt verwacht en hebben de wil en de durf om hier invulling aan te geven binnen het team en toch met ruimte voor individuele creativiteit.

Functieomschrijving:

Een goed draaiend Informatie Management is van vitaal belang voor de zorg, research & onderwijs en bedrijfsvoering processen binnen onze opdrachtgever, die daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen.

De afdeling Informatie Management kent 3 units: Informatievoorziening, Projecten en Strategie & Beleid. De functie van IT Architect is geplaatst binnen de unit Strategie & Beleid van Informatie Management. De afdeling Informatie Management heeft als doelstelling om voorop te lopen in het realiseren van een effectieve en veilige ICT‐omgeving voor zowel patiënt als collega’s. De afdeling Informatie Management bevindt zich in de transformatie naar een agile manier van werken.

Binnen deze unit Strategie & Beleid is een team gevormd bestaande uit IT Architecten en Security Officer/Security Experts, onder leiding van de Enterprise Architect. Functioneel zal veel afstemming plaatsvinden met de Chief Medical/Nurse/Science/Business Information Officer, proceseigenaren, Lead Product Owners maar ook met de teams rondom beheer.

De IT Architect zorgt voor de functie en samenhang binnen het IT landschap van onze opdrachtgever. Echter de grootte en complexiteit geeft reden om het IT landschap in domeinen te verdelen (segment architecture TOGAF). De IT Architect zal zich voornamelijk richten op meerdere domeinen, maar Zorg zal waarschijnlijk het domein zijn met de meeste inbreng. Maar een Architect met kennis van Onderwijs, Onderzoek en/of Bedrijfsvoering is ook welkom. De nadruk zal liggen op de proces, informatie en applicatielaag binnen deze domeinen, dus de bovenkant van de architectuur en niet de technologie zoals Infrastructuur, werkplek of IoT. De IT architecten zorgen voor een robuust framework voor de totale architectuur, met goede overgangen tussen technologie, data, applicatie, informatie of processen. De IT Architect adviseert over oplossingen, inrichtingen, concepten en systemen en zorgt voor architectuurbeleid op het desbetreffende domein. Daarbij ontwikkelt de IT Architect een visie op de ontwikkelingen naar de toekomst en draagt daarmee bij aan een verdere veilige, efficiënte en effectieve inzet van IT middelen.

Functie eisen:

Jij als IT Architect heeft:

 • WO werk- en denkniveau met opleiding ICT architectuur;
 • Kennis van relevante (architectuur) standaarden zoals DEMO, TOGAF, NEN, Cobit, Archimate etc. en minimaal in 1 of 2 van deze standaarden recent (< 5 jaar geleden) gecertificeerd;
 • Kennis van bedrijfsprocessen, bij voorkeur in een zorg of academische setting;
 • Diepgaande kennis van 1 van de 3 kerntaken (Zorg, Onderwijs of Onderzoek);
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een architect functie;
 • Kennis en ervaring met een Agile werkomgeving heeft een pre;
 • Kan zich inleven in de belangen en wensen van de klant en deze in complexe overlegsituaties voldoende tot hun recht laten komen;
 • Communiceert op verschillende niveaus in de organisatie om tot nieuwe ontwerpen te komen;
 • Heeft natuurlijke autoriteit en aanpassingsvermogen;
 • Maar ook zelfreflectie, inventiviteit en een goed analytisch vermogen;
 • Is een teamplayer en kan mensen in hun kracht zetten en samenbrengen.

Functioneel Beheerder

, ,

Vacature ID                         WTS1042

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Nijmegen

Aantal uren per week:      36      

Salaris:                                 max. €4000,-           

Info opdrachtgever:

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dat geldt ook voor ICT in de zorg, het onderzoek en onderwijs. E-Health is ‘hot.’ Informatie Management wil voorop lopen in het realiseren van een effectieve en veilige ICT-omgeving voor zowel patiënt en collega’s. Daarnaast zullen wij ‘state of the art’ ICT oplossingen moeten leveren aan onderzoek en voor innovatie waarbij de grenzen en kaders nooit helemaal vaststaan. Zo willen wij, samen met betrokken en creatieve collega’s, écht een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Onze mensen weten wat er van ze wordt verwacht en hebben de wil en de durf om hier invulling aan te geven binnen het team en toch met ruimte voor individuele creativiteit.

Functieomschrijving:

Als Functioneel Beheerder maak je deel uit van het team ICTO van onze opdrachtgever. ICTO zorgt voor de implementatie, de inrichting en het beheer van informatiesystemen die het onderwijs, de studenten en de medewerkers ondersteunen. De Functioneel Beheerder heeft een centrale rol in het beheer van ICT applicaties binnen onze opdrachtgever. De Functioneel Beheerder heeft een rol in het informatie management team.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Implementatie en inrichting;
 • Inrichten en in beheer nemen van informatiesystemen;
 • Instrueren van gebruikers bij de invoering van nieuwe ICT producten.

Beheer

 • Beheren van ICT applicaties en zorgdragen voor een goede werking hiervan;
 • Analyseren en oplossen van problemen met ICT applicaties of deze op de juiste plek beleggen;
 • Zorgdragen voor accountbeheer en autorisaties;
 • Het installeren van updates;
 • Testen van (nieuwe of aangepaste) functionaliteit;
 • Coördineren van testen in overleg met gebruikers;
 • Overleg met docenten en collega’s over het dagelijkse functioneren en over de gewenste aanpassingen van de ICT voorzieningen;
 • Neemt deel aan ICT projecten met betrekking tot het werkgebied;

Gebruikersondersteuning

 • Beantwoorden van functionele gebruikersvragen;
 • Aannemen en oplossen van meldingen van incidenten in het gebruik van informatiesystemen;
 • Ondersteunen van ICT gebruikers bij vragen of problemen.

Ontwikkeling

 • Adviseren van de organisatie over onderlinge samenhang tussen applicaties waar jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor bent;
 • Volgen van en adviseren over ontwikkelingen in informatiesystemen in relatie tot de strategie van de organisatie;
 • Toetst ontwikkelingen en functionaliteit aan beleid, aan regelgeving en aan wettelijke kaders.

Functie eisen:

Naast een relevante academische of HBO opleiding heb je:

 • Kennis van Osiris inrichting en beheer;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Analytisch vermogen;
 • Een proactieve houding.

Verder ben je:

 • Sterk in persoonlijke contacten en servicegericht;
 • Een goede en effectieve samenwerker;
 • In staat een complex geheel van, in functioneel opzicht verschillende, informatievoorzieningen te beheren;
 • In staat om de verbinding te leggen tussen gebruikers en de (ICT-)organisatie;
 • In staat verbinding te leggen tussen diverse informatievoorzieningen binnen de organisatie en hun plek in de ICT architectuur;
 • Planmatig en doelgericht.

Technisch Beheerder Databases

, ,

Vacature ID                         WTS1041

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Nijmegen

Aantal uren per week:      36

Salaris:                                 €4450

Info opdrachtgever:

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dat geldt ook voor ICT in de zorg, het onderzoek en onderwijs. E-Health is ‘hot.’ Informatie Management wil voorop lopen in het realiseren van een effectieve en veilige ICT-omgeving voor zowel patiënt en collega’s. Daarnaast zullen wij ‘state of the art’ ICT oplossingen moeten leveren aan onderzoek en voor innovatie waarbij de grenzen en kaders nooit helemaal vaststaan. Zo willen wij, samen met betrokken en creatieve collega’s, écht een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Onze mensen weten wat er van ze wordt verwacht en hebben de wil en de durf om hier invulling aan te geven binnen het team en toch met ruimte voor individuele creativiteit.

Functieomschrijving:

Een goed draaiend Informatie Management is van vitaal belang voor de zorg, research & onderwijs en bedrijfsvoering processen binnen de opdrachtgever, die daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen.

De Technisch beheerder (Databases) heeft zijn focus primair op de database omgevingen draaiend op Microsoft SQL en Caché en beheert deze door het uitvoeren van Incident, Problem en Change processen, in lijn met policies en standaarden.

Binnen de eenheid Infrastructuur zijn verschillende teams actief waarin de verschillende diensten die geleverd worden aan de opdrachtgever zijn geclusterd.

Het team Infrastructuur beheert, optimaliseert en vernieuwt kritische IT omgevingen binnen de opdrachtgever. Hiertoe behoren onder andere SQL en Caché database systemen. Als Technisch beheerder (Database) ben je verantwoordelijk voor de operationele werking en beschikbaarheid van de Database omgeving.

Functie eisen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Afgeronde (of studerende voor) opleiding Microsoft SQL/Microsoft Azure;
 • Afgeronde opleiding Caché System Manager (of bereidheid daartoe opleidingen te volgen);
 • Kennis van en ervaring met Linux;
 • ITIL gecertificeerd (minimaal Foundation);
 • Kan systematisch werken en analytisch denken;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, uitstekende communicatie, presentatie en documentatie vaardigheden;
 • Moet uitstekend in een groep kunnen werken maar ook zelfstandig uit de voeten kunnen;
 • Bereid tot het draaien van 7*24 bereikbaarheidsdiensten (circa 1x per 6 weken).

Quality checker

, ,

Vacature ID                     WTS1040

Dienstverband:               Detachering

Locatie:                           Amersfoort

Aantal uren per week:     40

Duur van de opdracht:   5 maanden met optie op verlenging

Salaris of tarief:             € 5.000,- tot € 6.000,-

Info opdrachtgever:

De wereld verandert snel en de rol van de opdrachtgever verandert mee. Vanuit hun purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten ze zich in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij hun hoog op de agenda. Daarmee vertellen ze jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de opdrachtgever. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben ze alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn ze beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen zij hierdoor hun opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Functieomschrijving:

Je werk als Quality checker

In de rol van Quality Checker Know Your Client (KYC) start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het KYC Centre van de afdeling Commercial Banking. Ze werken uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) klanten  en de Commercial Banking Clients (CBC). Als Quality Checker ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor het controleren van het werk van de Analisten. Je kijkt of deze de procesgang voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier gevolgd hebben. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid het team waar je in terecht komt trajecten waarbij ze afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat ze hun klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn ze in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Je werkomgeving

De standplaats is Amersfoort. Naast je dagelijkse werk is ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, vitaliteit, inspiratie, plezier en betrokkenheid. Dit alles draagt eraan bij dat ze samen met jou bouwen aan een succesvolle afdeling. Voor jou als expert betekent dit een nadrukkelijke voorbeeldrol en stimuleer en enthousiasmeer je het team hieraan bij te dragen! Verder is het flexibel / nieuwe werken uiteraard ook van kracht, waardoor je, in overleg met je team, op andere locaties en momenten kunt werken. De complete afdeling DFC bestaat momenteel uit ca. 1.100 mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 35 jaar is en de verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.

Functie eisen:

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat ze als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

 • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
 • Je hebt tenminste vijf jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
 • Je toont initiatief, komt je afspraken na en bent in staat feedback te geven en te ontvangen;
 • Je beschikt over diepgaande vakinhoudelijke kennis en bent in staat om zware en complexe dossiers vanuit vakkennis op te pakken;
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om bevindingen transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden, zowel op papier, als richting je collega’s.
 • Additional information (visible for suppliers)

Medior Analist/ CDD voor verscheidende locaties

, ,

Vacature ID                     WTS1039

Dienstverband:               Detachering

Locatie:                           Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam

Aantal uren per week:     40

Duur van de opdracht:   5 maanden met optie op verlenging

Salaris of tarief:             € 3500,- tot € 4200,-

Info opdrachtgever:

De wereld verandert snel en de rol binnen de opdrachtgever verandert mee. Vanuit hun purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten ze zich in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij hun hoog op de agenda. Daarmee vertellen ze jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben ze alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn ze beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen zij hierdoor hun opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van hun expertise en alertheid.

Functieomschrijving:

Je werk

Als Medior Analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Hier werken ze uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC) klanten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie reviewen ze hun klanten structureel. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij ze afscheid nemen van een klant. Dit alles draagt eraan bij dat we hun klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Van jou als medior verwachten ze naast het uitvoeren van je eigen analyses dat je feedback geeft aan collega’s om elkaar verder te brengen en kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van hun klantdossiers en daarmee aan de purpose.

Je werkomgeving

Er zijn meerdere standplaatsen (Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam) afhankelijk van de woonplaats. Naast je dagelijkse werk is ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, vitaliteit, inspiratie, plezier en betrokkenheid. Dit alles draagt eraan bij dat ze samen met jou bouwen aan een succesvolle afdeling. Van jou als medior wordt een assertieve rol wordt verwacht in de opbouw van het team en de afdeling. Je hebt daarin een voorbeeldrol en weet het team te enthousiasmeren!

Het flexibel / nieuwe werken is uiteraard ook van kracht, waardoor je, in overleg met je team, op andere locaties en momenten kunt werken. De complete afdeling DFC bestaat momenteel uit ca. 1.100 mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 35 jaar is en de verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.

Functie eisen:

 • Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat ze als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:
 • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
 • Je hebt tenminste 1 tot 2 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
 • Je bent snel in staat complexe materie je eigen te maken;
 • Je bent in staat collega’s te coachen;
 • Je voelt je maatschappelijk betrokken;
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
 • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.

Senior Analist/ CDD voor verscheidende locaties

, ,

Vacature ID                     WTS1038

Dienstverband:               Detachering

Locatie:                           Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam

Aantal uren per week:     40

Duur van de opdracht:   5 maanden met optie op verlenging

Salaris of tarief:             € 4500,- tot € 5500,-

Info opdrachtgever:

Binnen de afdeling van de opdrachtgever zijn ze op alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn ze beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen zij hierdoor hun opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Functieomschrijving:

Je werk als Senior Analist KYC

Als Senior Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten (MKB) Als senior analist heb jij een sturende en coachende rol in een team van KYC analisten, dat verantwoordelijk is voor het  actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Je werkomgeving

Er zijn meerdere standplaatsen (Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam) afhankelijk van de woonplaats. Naast je dagelijkse werk is ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling, vitaliteit, inspiratie, plezier en betrokkenheid. Dit alles draagt eraan bij dat ze samen met jou bouwen aan een succesvolle afdeling. Voor jouw als senior betekent dit een nadrukkelijke voorbeeldrol en stimuleer en enthousiasmeer je het team om hier aan bij te dragen!

Verder is het flexibel / nieuwe werken uiteraard ook van kracht, waardoor je, in overleg met je team, op andere locaties en momenten kunt werken. De complete afdeling DFC bestaat momenteel uit ca. 1.100 mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 35 jaar is en de verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.

Relevant knowledge, skills, competences & desired education level

Functie eisen:

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

 • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
 • Tenminste 3-4 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt;
 • Je hebt kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
 • Je beschikt over coachende ervaring;
 • Je voelt je maatschappelijk betrokken;
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
 • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.
 • Additional information (visible for suppliers)

IT Support Specialist

, ,

Vacature ID                         WTS1037

Dienstverband:                  Detachering

Locatie:                                Rotterdam

Aantal uren per week:      40

Duur van de opdracht:     6 maanden met optie tot verlenging

Salaris of tarief:                 €40,-

Functieomschrijving:

As IT Support Specialist you will be based in our Rotterdam office and be responsible for providing local IT support.

You will be part of a large team of IT professionals that are spread through the region North West Europe, with whom you will have regular contact via phone and Teams.

Your main tasks are:

 • Prepare IT equipment for new employees and provide them with correct equipment, thereby co-ordinate with Service Desk to ensure a proper check IN follow up
 • Provide 2nd level support and technical to end users in the Rotterdam office and in case needed for other offices in the region
 • Ensure proper supply management
 • Ensure accuracy, security and availability of local systems
 • Make proper use of the ticket system connected to the Service Desk and ensure end users will too
 • Ensure end users are compliant with IT policies and procedures SKILLS AND EXPERIENCE

For this role we require you to be discrete and accurate.

You are well able to work independently and work in a remote team setting, but not unable to work well with local colleagues.

You can set your priorities well and can handle some pressure.

Functie eisen:

 • to be fluent in English; both written and spoken
 • to have at least a MBO level 4 or equivalent diploma related to IT/ICT
 • you preferably have quite some knowledge of ITIL, server operating systems, Office 365, active directory, backup systems, CISCO CCNA and UCM
 • to have at least 1 year of local IT support experience
 • to have 2 to 5 years of relevant technical IT/ICT experience
 • to be flexible to travel to other offices in the region when it’s needed

Application Architect

, ,

Vacature ID                         WTS1036

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Den Bosch

Aantal uren per week:      40

Info opdrachtgever:

Our client is an international food producer of meat, meat products and plant-based alternatives with production locations in the Netherlands and Germany. The client has sales support offices in thirteen countries worldwide. And has four different kind of business units.

They supply customers in their home markets of the Netherlands and Germany, as well as in other countries all over the world. Their headquarters is located in the Netherlands.

They offer a challenging and inspiring working environment in which innovation is an important driver and the recent IT activities reflect this focus on innovation. Examples are the renewal of the Master Data Management System (MDM), updating of the BI environment, start of the ERP renewal program, implementation of an API Management system and the startup of Blockchain and cloud initiatives.

The workplace has recently been updated with new devices, Windows 10, O365 and together with other departments the usage of Powerapps has started. Last but not least: they have updated Connectivity by the usage of SD-WAN and are currently busy with the replacement of the WIFI network (worldwide) by a cloud-based solution and renewal of the telecom solutions on all locations.

Our client offers an informal, non-hierarchical organisation with direct user/customer contact. The team members are proud and motivated professionals, split over 5 departments: Service Delivery Management, Infrastructure, Global Business Solutions, CIO office and Project & Changes.

The IM&T (Information Management & Technology) departments responsibility is to keep all IT systems up to date and by doing so, support all business processes. Besides maintenance the department is responsible for the development of technical & services roadmaps and the digital agenda for the organisation, their customers, partners and colleagues. IM&T consists out of circa 150 colleagues stationed in our HQ office in The Netherlands, Hannover and Munich and together they are responsible for the development, implementation and maintenance of all applications and Infrastructure components.

The Infrastructure department is currently being reshaped into a “Demand-Supply Organisation” and is focusing on continuously improving and updating the technical environment. They are in an exciting phase with lots of interesting challenges, changes and progress.

Functieomschrijving:

To expand the current Global Business Solutions team, they are hiring an Application Architect.

The Application Architect is expected to assemble, manage and drive the improvements of our clients IT strategy in combination with our clients new application strategy. The Application Architect will be a member of our clients architectural board with the Infra, Integration, Special apps and Enterprise architects.

Responsibilities:

 • Design & analysis of application software;
 • Safeguard & drive application architecture
  • Add to the IM&T GBS strategy;
 • Drive the and maintain the application landscapes given the strategy;
 • Maintain the architectural guidelines, principles that drive behavior in application management;
 • Manage application landscapes:
  • Manage the landscape according to strategy & existing the architecture;
 • Guarantee application availability, scalability, consistency in coherence;
 • Standardize and execute application software selection preferably within project context
  • Desk search e.g. Gartner;
 • Long list/short list through elimination and selection;
 • RFI & RFP;
 • Active role in Test and Prototype:
  • Data integrity, security, quality;
 • Acceptance testing, code reviews;
 • Evaluation of application technology;
 • Assisting role in software development
  • Software architecture & modelling;
 • Requirement analyses and customization;
 • Development street design;
 • Development methodology;
 • Documentation and standards.

Functie eisen:

General:

 • A completed HBO or WO course in the direction of IT. At least a Bachelor degree;
 • Previous master data management experience in ERP;
 • Strong Microsoft Office suite skills;
 • Able to understand and investigate topics related to multiple business areas;
 • Analytically minded and methodical problem solver;
 • Very good interpersonal skills with excellent customer service and “can do“ mentality;
 • Process orientation and user satisfaction attitude;
 • Able to efficiently prioritize work and timely inform stakeholders on the progress;
 • Experience working within a multi-cultural environment;
 • Strong written and communication skills in English and German language. Dutch is mandatory.

Key Competencies:

 • Communicative;
 • Analytical;
 • Inclusive;
 • Knowledgeable;
 • Business acumen or a good feel for the business;
 • Finance in relation to application management;
 • Team player.

Knowledge domains:

 • Application modelling;
 • Business modelling, strategic analysis;
 • Technology
  • Application technology;
 • Development technology and methods;
 • Standards;
 • Application Life cycle management;
 • Solutioning.

Master Data Management Specialist

, , ,

Vacature ID                         WTS1035

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Den Bosch

Aantal uren per week:      40

Info opdrachtgever:

Our client is an international food producer of meat, meat products and plant-based alternatives with production locations in the Netherlands and Germany. The client has sales support offices in thirteen countries worldwide. And has four different kind of business units.

They supply customers in their home markets of the Netherlands and Germany, as well as in other countries all over the world. Their headquarters is located in the Netherlands.

They offer a challenging and inspiring working environment in which innovation is an important driver and the recent IT activities reflect this focus on innovation. Examples are the renewal of the Master Data Management System (MDM), updating of the BI environment, start of the ERP renewal program, implementation of an API Management system and the startup of Blockchain and cloud initiatives.

The workplace has recently been updated with new devices, Windows 10, O365 and together with other departments the usage of Powerapps has started. Last but not least: they have updated Connectivity by the usage of SD-WAN and are currently busy with the replacement of the WIFI network (worldwide) by a cloud-based solution and renewal of the telecom solutions on all locations.

Our client offers an informal, non-hierarchical organisation with direct user/customer contact. The team members are proud and motivated professionals, split over 5 departments: Service Delivery Management, Infrastructure, Global Business Solutions, CIO office and Project & Changes.

The IM&T (Information Management & Technology) departments responsibility is to keep all IT systems up to date and by doing so, support all business processes. Besides maintenance the department is responsible for the development of technical & services roadmaps and the digital agenda for the organisation, their customers, partners and colleagues. IM&T consists out of circa 150 colleagues stationed in our HQ office in The Netherlands, Hannover and Munich and together they are responsible for the development, implementation and maintenance of all applications and Infrastructure components.

The Infrastructure department is currently being reshaped into a “Demand-Supply Organisation” and is focusing on continuously improving and updating the technical environment. They are in an exciting phase with lots of interesting challenges, changes and progress.

Functieomschrijving:

To expand the current Global Business Solutions team, they are hiring a Master Data Management Specialist.

The Master Data Management Specialist is expected to assemble, manage and drive the improvements in the newly formed Master Data Management Team. This role will work closely with partners to ensure data quality, compliance and operational procedures for their customers.

The key focus will be to support the daily operations in the Master Data Management (MDM) space and additionally drive business process improvements to establish best in class Master Data Management that will ensure efficient and effective processes.

 • Managing daily master data operations;
 • Support business process improvement initiative;
 • Execute changes to ERP master data (e.g. customer, vendor, materials etc.) as approved by the business;
 • Perform regular business-related activities;
 • Participate in projects and initiatives across multiple functional areas and regions;
 • Work with business units and process experts to resolve master data issues;
 • Ensure data quality, compliance and consistency of master data across business systems;
 • Support the business with required procedures, submit incidents and change requests when needed;
 • Assist business process experts in defining standard operating procedures, process flows and related documentation.

 Functie eisen:

 • At least a Bachelor degree;
 • Previous master data management experience in ERP;
 • Strong Microsoft Office suite skills;
 • Able to understand and investigate topics related to multiple business areas;
 • Analytically minded and methodical problem solver;
 • Very good interpersonal skills with excellent customer service and “can do“ mentality;
 • Process orientation and user satisfaction attitude;
 • Able to efficiently prioritize work and timely inform stakeholders on the progress;
 • Experience working within a multi-cultural environment;
 • Strong written and communication skills in English and German language. Dutch is mandatory.

Functional Application Manager MES

, ,

Vacature ID                         WTS1034

Dienstverband:                  Vast

Locatie:                                Den Bosch

Aantal uren per week:      40                  

Info opdrachtgever:

Our client is an international food producer of meat, meat products and plant-based alternatives with production locations in the Netherlands and Germany. The client has sales support offices in thirteen countries worldwide. And has four different kind of business units.

They supply customers in their home markets of the Netherlands and Germany, as well as in other countries all over the world. Their headquarters is located in the Netherlands.

They offer a challenging and inspiring working environment in which innovation is an important driver and the recent IT activities reflect this focus on innovation. Examples are the renewal of the Master Data Management System (MDM), updating of the BI environment, start of the ERP renewal program, implementation of an API Management system and the startup of Blockchain and cloud initiatives.

The workplace has recently been updated with new devices, Windows 10, O365 and together with other departments the usage of Powerapps has started. Last but not least: they have updated Connectivity by the usage of SD-WAN and are currently busy with the replacement of the WIFI network (worldwide) by a cloud-based solution and renewal of the telecom solutions on all locations.

Our client offers an informal, non-hierarchical organisation with direct user/customer contact. The team members are proud and motivated professionals, split over 5 departments: Service Delivery Management, Infrastructure, Global Business Solutions, CIO office and Project & Changes.

The IM&T (Information Management & Technology) departments responsibility is to keep all IT systems up to date and by doing so, support all business processes. Besides maintenance the department is responsible for the development of technical & services roadmaps and the digital agenda for the organisation, their customers, partners and colleagues. IM&T consists out of circa 150 colleagues stationed in our HQ office in The Netherlands, Hannover and Munich and together they are responsible for the development, implementation and maintenance of all applications and Infrastructure components.

The Infrastructure department is currently being reshaped into a “Demand-Supply Organisation” and is focusing on continuously improving and updating the technical environment. They are in an exciting phase with lots of interesting challenges, changes and progress.

Functieomschrijving:

The Functional Application Manager MES is responsible keeping their applications up and running at all times. In addition to that you are proactive in solving problems.

Next to that you are able to translate user requirements to the necessary functional and technical requirements for a timely and correct handling of system enhancements / changes.

The main responsibilities of the role can be described as follows:

 • Designing, testing and commissioning of MES systems and other applications;
 • Implementation of Innova software at the various locations within our client (NL/DE);
 • Provide support for the entire Marel software, which is used within our client;
 • You are the source of information for your colleagues when it comes to problems with the various systems and / or equipment;
 • Guiding and training key users of the applications;
 • Conducting a good business analysis and translating this into our clients IT / MES solutions;
 • You also manage and maintain the required documentation with regard to the MES software.

Functie eisen:

 • HBO working and thinking level, preferably a completed IT training;
 • Great affinity with control techniques;
 • Great affinity with peripherals such as printers, scanners etc;
 • Flexible, proactive and customer-oriented attitude;
 • Independent, but also a team player;
 • Extensive experience with SQL;
 • That you can work very accurately, are analytical and hands-on;
 • Good knowledge of the Dutch and English language. Knowledge of the German language is an advantage;
 • That you are willing to travel and have a B driving license;
 • That you are willing to run a standby service in a periodic schedule;
 • That you are communicative and patient;
 • Ambition to coordinate a team.